kaartPlanvorming gaat altijd over het oplossen van dilemma’s. Dat is voor de simpele verbouwing van een huis niet anders dan voor de herontwikkeling van een wijk of de inrichting van een buitengebied tussen verschillende gemeenten. Altijd hebben betrokken partijen vanuit hun achtergrond  tegenstrijdige of zelfs conflicterende wensen. Het als ontwerper of adviseur omgaan met die dilemma’s betekent het kunnen bepalen, afwegen en voorstellen van oplossingen voor mogelijke inhoudelijke conflicten. Die conflicten zijn op zichzelf niet te vermijden, maar vertraging en stagnatie door de manier waarop zij worden opgelost, wel.

Micheels Ruimtelijke Planvorming biedt een vorm van procesanalyserend onderzoek om irritaties en frustraties bij conflictoplossing te vermijden. De beginselen hiervan staan, inclusief verschillende toepassingen, beschreven in het boek ‘Planvorming ontrafeld, grip krijgen op een weerbarstige werkelijkheid’.
Dit type onderzoek gaat ervan uit dat ieder planvormingsproces een aaneenschakeling is van deelprocessen, waarbinnen een inhoudelijk conflict volgens een bepaalde – bewust of onbewust toegepaste – methode wordt aangepakt. Ieder deelproces veronderstelt – om te kunnen slagen – een bepaald gedrag of mentale instelling van de betrokkenen. Als die niet overeenkomen met het werkelijke gedrag en de werkelijke rolopvatting van de betrokkenen in een proces, ontstaan spanningen en frustraties die de voortgang van het proces beïnvloeden.

Micheels Ruimtelijke Planvorming:

    • biedt inzicht in de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan een proces;
    • laat de afwijkingen zien tussen verondersteld gedrag en het werkelijke gedrag van deelnemers aan een proces;
    • adviseert over mogelijkheden om verondersteld gedrag en werkelijk gedrag meer op één lijn te krijgen.

Daarnaast worden lezingen gegeven over procesanalyse en over het oplossen van onvermijdelijke dilemma’s en conflicten bij planvorming.

Indien u geïnteresseerd bent in procesanalyserend onderzoek of in het aanbod van lezingen,  neem dan contact op met Sabine Micheels.