sabinemicheels
Ik ben Sabine Micheels (1953) van Micheels Ruimtelijke Planvorming.  Ik ben als stedenbouwkundig ingenieur in 1980 begonnen als wetenschappelijk medewerker aan de faculteit bouwkunde van de TU-Delft en de interfaculteit Planologie van de Universiteit Utrecht. Daarna heb ik ruim 15 jaar gewerkt bij Adecs, een adviesbureau dat gespecialiseerd is in methoden van planvorming voor (steden)bouw en ruimtelijke ordening.

 

In 2008 heb ik mij gevestigd als zelfstandig consultant. Vanaf die tijd zet ik mijn jarenlange onderzoeks- en praktijkervaring in voor het verhelderen en hanteerbaar maken van planvormingsprocessen.  Het zwaartepunt ligt daarbij op de rol van de deelnemers aan zo’n proces en de wijze waarop zij de onvermijdelijke dilemma’s oplossen waarmee zij te maken krijgen.
De laatste jaren heb ik vooral gebruikt voor het schrijven van het boek ‘Planvorming ontrafeld, grip krijgen op een weerbarstige werkelijkheid’ waarin mijn kijk op planvorming en mijn manier van werken centraal staan.