CIRKEL_MICHEELSProcesanalyserend onderzoek is gebaseerd op het idee dat verschijnselen verhelderd kunnen worden door confrontatie met een model waarvan de eigenschappen volledig bekend zijn. De projectie van een verschijnsel op zo’n model maakt de overeenkomstige en de afwijkende eigenschappen van dat verschijnsel direct zichtbaar.

Vergelijk het met een geconstrueerde cirkel. Deze is op te vatten als een model van een systeem met als eigenschap, dat alle punten op dezelfde afstand liggen tot een gemeenschappelijk punt, het middelpunt. Als die cirkel wordt gelegd onder iets dat als cirkelvormig wordt waargenomen, is direct zichtbaar op welke punten de waargenomen cirkel voldoet aan de gedefinieerde eigenschap van de geconstrueerde cirkel, en waar niet.

Het model dat Sabine Micheels in het boek ‘Planvorming ontrafeld’ heeft ontwikkeld, is een ‘ideaal’model voor planvorming. Dat wil zeggen dat het proces dat erin wordt beschreven tot doel heeft conflicten als gevolg van onvermijdelijke dilemma’s, op vreedzame wijze op te lossen. Projectie van een bestaand planvormingsproces op dit model geeft de deelnemers inzicht in de rol die zij spelen, de aard van de dilemma’s waar zij tegenaan kunnen lopen en het gedrag dat zij zouden moeten vertonen om tijdens het proces mogelijke conflicten op een vreedzaam manier op te kunnen lossen. Tegelijk wordt zichtbaar waar dat werkelijke gedrag afwijkt. Dat maakt bijsturing mogelijk.

Ter illustratie een momentopname uit de projectie van drie verschillende planvormingsprocessen.

a. de verbouwing van de woning van ‘J’ en ‘M’

h3p4

 

b. de inrichting van een verkeersknooppunt bij Leiden

h6p9

c. gebiedsontwikkeling Stedendriehoek Deventer, Apeldoorn, Zutphen

h5p2